46 thoughts on “Bà cụ Việt 76 tuổi trốn con cháu đi du lịch bụi Thái Lan”

  1. Cuộc đời bà gần 80 nồi bánh chưng rồi mà chưa bao giờ đi du lịch một mình vui như này kkk trẻ không chơi già hối hận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *