32 thoughts on “Đại lý Yamaha lên đồ chơi chính hãng cho Exciter 150 sẽ thế nào? | Yến Ỉn VLOG 4”

  1. Xe hang yamaha bay jo so ban do tao lao a mua mot chiet chay bay co may bua phuoc cô may bi roc chay ko di j het

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *