32 thoughts on “🇰🇷CHỢ TẾT TRUNG THU Ở HÀN QUỐC, ĐÍNH CHÍNH VỀ CUỘC SỐNG NGƯỜI GIÀ Ở HÀN QUỐC NGHÈO KHỔ?”

  1. Người già ở Hàn rất chăm chỉ nha, kiểu không làm là buồn ấy. Bố ck e 75 rồi vừa nghỉ hưu ở công ty xong giờ giục ck em đưa đi đăng kí làm công ích như dọn cỏ các kiểu ấy cho đỡ buồn.kkk. ck e thì cứ bảo ông nghỉ ngơi đi mà không chịu

  2. Con cho cô hỏi cái vụ cô dâu việt bị trầm cảm giết mẹ chồng hàn vụ đó nhiều cô dâu việt ky tên giảm án vụ đó người ta xử mấy năm vậy cháu đọc mà thấy xót xa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *