18-4-2019, thiếu sắt cũng phải thử ferritin, dư sắt cũng phải thử ferritinTuấn Minh, y42, trình bày ferritin-transferrin-hepcidin.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://nasibbitar.net/category/suc-khoe/

One Response

  1. Phúc Đinh 27/09/2019

Join The Discussion