One thought on “Cách đo quần tây chuẩn men”

  1. Mình nói luôn nhé các bạn mặc cao hay thấp hoặc rất thấp thì các bạn đo theo sở thích của các bạn .Còn công thức mình chia sẻ .không thay đổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *