Cảng Bến Đình, Trung tâm huyện Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi tháng 08.2019Cảng Bến Đình, Trung tâm huyện Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi tháng 08.2019

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

Join The Discussion