Cập nhật về bệnh van tim theo ACC/AHA 2017 [Tim Mạch 8/25]Bài giảng Tim mạch – Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội:
Cập nhật về bệnh lý van tim theo ACC/AHA 2017
Giảng viên: PSG.TS Phạm Mạnh Hùng, Bộ môn Tim Mạch – Đại học Y Hà Nội

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://nasibbitar.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *