5 thoughts on “CÂY MẪU ĐƠN CAM PHÁP DÁNG ĐẸP”

  1. Đơn mỹ nhé.
    Còn muốn có hoa mẫu đơn nở dịp tết thì cuối tháng chín âm lịch cắt hết ngọn đầu cành,rồi ngưng tưới 2 hoặc 3 ngày sau đấy tưới và bón phân bt.
    Nếu thấy khả năng rễ tơ nhiều thì thay chậu cắt tỉa bớt luôn rễ.
    Tết hoa sẽ nở đẹp và đều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *