8 thoughts on “Chia sẻ bí quyết giúp gà chiến bớt thở dốc khi thi đấu vào mùa nóng – Gà đòn miền bắc”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *