4 thoughts on “Cờ độ giang hồ# sư phụ lại lý huynh đại chiến # đào giám đốc C T vận tải”

  1. Đm thằng cầm xanh đánh ngu như não chó lợn. 2 thằng củ lồn đánh ván cờ gần 1h. Địt bà chúng mày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *