5 thoughts on “Cở kẹo và loại kẹo cho từng loại cành l kẹo đại lý l”

  1. bác nói như thật chỉ người dùng mới viết dùng kẹo gì và hợp với áp bao nhiêu là chụ có khi áp cao cũng ok chụ bằng áp thấp kể cả cành tầu hay cành nhập cũng đều kén kẹo

  2. Thế cành lothar wethar 5.5 anh có kẹo hợp ko bán 1 kg em thử xem em thử kẹo hộp sắt nó ko chụm mấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *