Convert Stupid home to Smart Home, nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói, IOS , Android or PCNhận chuyển đổi nhà Stupid sang Smart home điều khiển bằng dọng nói, điều khiển bằng website, điều khiển bằng công tắc bình thường mà không ảnh hưởng đến cấu trúc hệ thống điện trong nhà.

Liên hệ: Phạm Xuân Ký
DT: 0985510900

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *