Cù Lao Chàm nhiều điều cần khám phá || Cham Island has many things to discoverCù Lao Chàm nhiều điều cần khám phá || Cham Island has many things to discover

Cù Lao Chàm là một địa điểm du lịch biển đảo rất nổi tiếng tại khu vực miền Trung, chỉ cách bờ biển Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam) khoảng 15 km, Cù Lao Chàm là một cụm đảo bao gồm 8 đảo được đặt tên hết sức dân dã gồm: Hòn Lao (pearl), Hòn Dài (long), Hòn Mồ (tomb), Hòn Khô mẹ, Hòn Khô con (dry), Hòn Lá (leaf), Hòn Tai (ear), Hòn Ông . Cù Lao Chàm có khí hậu quanh năm mát mẻ, hệ động thực vật phong phú, đặc biệt là nguồn hải sản và nguồn tài nguyên yến sào. Các rạn san hô ở khu vực biển Cù Lao Chàm là nguồn cảm hứng thu hút nhiều khách du lịch về đây với các tour lặng biển ngắm san hô rất hấp dẫn.

Cu Lao Cham is a very popular island and sea tourist destination in the central region, only about 15 km from Cua Dai beach (Hoi An, Quang Nam), Cu Lao Cham is an island cluster consisting of 8 islands. extremely rustic names include: Hon Lao (pearl), Hon Dai (long), Hon Mo (tomb), Hon Kho mother, Hon Kho con (dry), Hon La (leaf), Hon Tai (ear), Hon Ong . Cham Island has a cool year-round climate, rich flora and fauna, especially seafood resources and bird’s nest resources. Coral reefs in Cu Lao Cham beach area are the inspiration to attract many tourists here with quiet tours to watch very attractive corals.

Xin Các Bạn Xem Video và ủng hộ :
► Subscribe:
► Face:
►Twitter :

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

30 thoughts on “Cù Lao Chàm nhiều điều cần khám phá || Cham Island has many things to discover”

  1. Awesome vlog…amazing drone filming and that boat ride was stunning! What a lovely area! New follower, looking forward to watching more of your uploads😀👍👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *