One thought on “Cửa lưới chống muỗi, phòng sốt xuất huyết”

  1. Mình cũng rất thích đóng thêm cửa lưới cho gia đình mình… Chia sẻ hay lắm bạn.. Đã đầy đủ trước cho bạn rồi nhé.. Mg hồi âm lại từ bạn nha.!😍🔔😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *