3 thoughts on “Đại lộc dáng bay 1t500k thủ đức ghép 3 mùa 500k 1 cặp ngày 16/9/19”

  1. A linh ơi nhà anh ở chợ Bình điền không. Nếu gần . Có thể em ghé lấy cây đại lộc với cặp đao thu đức a. A trả lời em liền. Đặng em chờ

  2. Đăng ký 1 cặp thủ đức ghép 3 mùa. Đoàn văn Đáp, tổ 5, nghĩa phú, gia nghĩa, đăk nông.sdt p935468246. Nhờ chọn cặp đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *