Đại lộc thành phẩm giá 1.6tr ( 04.09.2019)Cây nằm chậu ghép hơn 2 mùa. Phục vụ tết 2020

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

13 Comments

 1. Phước Hải September 15, 2019
 2. An Nguyễn September 15, 2019
 3. Mạnh Phan September 15, 2019
 4. Hà Dương September 15, 2019
 5. Huu Tran September 15, 2019
 6. Khoa Nguyen September 15, 2019
 7. Nhi Tran September 15, 2019
 8. Phung Le September 15, 2019
 9. duc nguyen September 15, 2019
 10. duc nguyen September 15, 2019
 11. duc nguyen September 15, 2019
 12. duc nguyen September 15, 2019
 13. Toan Nguyen September 15, 2019

Join The Discussion