DAILY LOOKBOOK #1 – My Weekday Outfits (Mình Mặc Gì Đi Làm?) | TrangLần đầu làm clip lookbook kiểu dọc như vầy, mọi người xem bằng điện thoại và chọn full màn hình coi cho rõ nhen! Công ty Trang đang làm việc khá thoải…

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *