37 thoughts on “Dân Hồng Kông di cư sang Đài Loan vì ‘không thấy tương lai’”

  1. Dân Miền bắc Việt Nam ngày xưa chạy Cộng Sản vào Nam. Sau đó cả dân Nam và Bắc Việt Nam liều chết chạy trốn Cộng Sản sang Mỹ. Hồng Kong và Đài Loan có lẽ cùng chung số phận với dân Việt Nam, chạy nhưng không thoát được. Hic hic hic..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *