Dân oan nhiều xã ở tỉnh Hải Dương đã kéo đến trung tâm Hà Nội biểu tìnhDân oan nhiều xã ở tỉnh Hải Dương đã kéo đến trung tâm Hà Nội biểu tình, dù đang dưới cơn mưa, vẫn cương quyết phản đối nhà máy rác.

****************************************
Mọi tin tức hoặc video clips đấu tranh cho một Việt Nam tự do, dân chủ, các bạn muốn kênh TV256 TV256 phổ biến, hãy gởi đến: tv256mylinhng@gmail.com

Bỉnh chúc vô minh Quang tự diệt
Trọng Ngân bạc Phúc sản tất vong

Câu sấm Trạng Trình ở trên đã ứng nghiệm với cái chết của Trần Đại Quang, chừng nào tới cái chết của Trọng đây??? Đó là điều chúng ta đang chờ đợi.

TV256 Channel: Nếu muốn tìm tất cả video clips của Channel TV256, bạn đánh vào link dưới đây, nhớ đánh vào cái chuông mới nhận được video của Channel TV256:

Những video clips được xem nhiều nhất trong Channel TV256:

Email liên lạc: tv256mylinhng@gmail.com

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://nasibbitar.net/category/bat-dong-san/

20 thoughts on “Dân oan nhiều xã ở tỉnh Hải Dương đã kéo đến trung tâm Hà Nội biểu tình”

  1. Dân oan nhiều xã ở tỉnh Hải Dương đã kéo đến trung tâm Hà Nội biểu tình, dù đang dưới cơn mưa, vẫn cương quyết phản đối nhà máy rác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *