10 thoughts on “Đập hộp Nintendo Switch phiên bản 2019 New Model: So với bản cũ Old Model”

  1. thým rediu xinh đẹp báo giá làm anh hơi bị sóc giá tý giá 300usd về vn lên tới 8.5~ hơn 9tr. chắc a chờ thị trường bớt hot cho giá dow xuống gần bằng giá bản củ mua cho đỡ xót lúa dư tiền ra còn mua băng game.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *