2 thoughts on “David Dương lừa anh em vào đại lý để hưởng hoa hồng nhà cái, lấy tiền xương máu của anh em”

  1. Ae lưu ý đây là video của david Dương đánh chứ k phải của mình,ae đừng dùng tk mà nó chỉ cho tạo nữa sẽ bị quét

  2. Nào là bất vị, nào là xem hình rồi nghe hột đm những video thua như thế này sao mày k đăng lên,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *