37 thoughts on “Dạy cắt + uốn xoăn sóng lơi hàn quốc đẹp”

  1. Mình cũng k giỏi gì hơn nhưng mình góp ý kiến b làm tóc này dễ bị out lắm.vì tóc yếu mà b lại chọn trục to vậy nên khó căng sóng lắm.về nhà rất khó chăm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *