Đi Tìm Tổ Chòe Than Đầu Mùa Và Thành Qủa Xứng Đáng Rành Cho Ae Chúng Tôi.Tuân Huệ VP;0902158832. Kênh Giải Trí Về Chim Cảnh. Kết Nối ,Đam Mê Các Loại Chim Cảnh; Chào Mào,Họa Mi,Chòe Than… Bẫy Đấu Chào Mào . Chao Đổi Kinh Nghiệm,Chăm Sóc,Và Thuần Hóa Các Loại Chim Mộc. Ace Xem —Đăng Ký Kênh Để Kết Bạn Giao Lưu—; 0902158832 ;.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://nasibbitar.net/category/suc-khoe/

32 thoughts on “Đi Tìm Tổ Chòe Than Đầu Mùa Và Thành Qủa Xứng Đáng Rành Cho Ae Chúng Tôi.”

  1. đã bắt thì bắt luôn cả chim đực và cái nuôi luôn, lấy chim đực thôi mà để chim cái lại số phận những con cái đó sau này tuyệt hậu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *