Dòng thời gian Undertale | Timeline của các sự kiện đã xảy raVideo này mình sẽ tổng hợp các timeline của thế giới lòng đất, chính xác hơn là thời gian diễn ra các sự kiện, vì trước khi Frisk rơi vào Underground thì có một câu chuyện rất lâu trước đó. Mình không nói về hàng trình của Frisk qua ba lối chơi vì hầu như ai cũng đã biết.
Btw ốm hai ngày :’ |

=============== Credits:
• Nguồn mình tham khảo từ Reddit và Tumblr:
[] u/PeppermintBee:
[] @undertale-sience:
• Nhạc ↔ Nick Nitro (
[] Undertale Chill Lo-Fi Remixes – Mega-Upload Compilation:
[[]] Uwa! So Temperate (00:00)
[[]] Chill (6:05)

UNDERTALE © Toby Fox (2015) [

#undertale #timeline #dòngthờigian

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

43 thoughts on “Dòng thời gian Undertale | Timeline của các sự kiện đã xảy ra”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *