[Du lịch Trung Quốc]- Cổ Trấn Bình Dao。平遥古城Cổ Trấn Bình Dao nằm ở thị trấn Tấn Trung tỉnh Sơn Tây – Trung Quốc, cách thành phố Thái Nguyên hơn 90km. Cổ trấn này có hình vuông, chu vi 6157,5m. Thân tường đắp bằng đất thô, ngoài bọc gạch. Tường thành dài hơn 6000m, cao 12m, đỉnh thành dày 3-6m, chân thành dày 9-12m. Trên thành cứ cách 50m thì xây một tháp canh, 4 góc thành mỗi góc xây một gác lầu. Phía trên tường thành xẻ 300 cửa và xây 72 tháp canh nhỏ tượng trưng cho 72 hiền nhân của Khổng Tử.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

2 thoughts on “[Du lịch Trung Quốc]- Cổ Trấn Bình Dao。平遥古城”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *