30 thoughts on “Đường Võ Nguyên Giáp, Biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà, Đà Nẵng ngày 21.04.2019”

  1. Cả một con đường dài gần biển đẹp như vậy mà không lấy một cái cột đèn tín hiệu cho dân du khách qua lại cho an toàn xe thì cứ lao như tên người sang đường rất nguy hiểm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *