30 thoughts on “Đường Võ Nguyên Giáp, Biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà, Đà Nẵng ngày 21.04.2019”

  1. Công nhận người dân cực thiếu ý thức. Vạch dành cho người đi bộ nó nằm ngay bên cạnh thì không đi. Xe nó quất cho thì là làng. Kêu xui. Ngu thì chịu chứ xui gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *