Event – Nhận máy chơi Game, Điện Thoại… Miễn Phí | Lê Anh Nam – VlogsEVEN nhỏ
Nhận máy chơi Game PSP 3000
Máy Điện Thoại ASUS
CARD ĐỒ HOẠ PC máy tính
______________________
Cách tham gia :
( Ấn nút Đăng Ký, Like, Share )
Đạt 100 Người Đăng Ký ( Nhận máy PSP )
– mình sẽ lựa ra 1 Bạn May mắn nhận thưởng
Đạt 200 Đăng Ký ( Nhận ĐT )
– Mình sẽ chọn 1 Bạn may mắn để nhận
Đạt 300 Đăng Ký ( Nhận Card Đồ Hoạ )
– Mình sẽ chọn 1 Bạn để nhận thưởng
__________________
Nêua Các bạn ủng Hộ EVEN này mình sẽ Tạo Ra 1 Even khác nhé, Mong các Bạn Ủng Hộ Channel của Mình !
_______________________
#Even_Nhỏ
#TặngQuaFree
#LêAnhNam
#Vlogs

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

4 thoughts on “Event – Nhận máy chơi Game, Điện Thoại… Miễn Phí | Lê Anh Nam – Vlogs”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *