21 thoughts on “Gặp lại chị Hồng sinh non, sức khỏe cháu bé bất thường nhưng gia đình không có tiền đưa đi viện”

  1. Ngày xưa các cụ nói là trời sinh trời dưỡng nhưng bây h thì người sinh và có tiền thì với dưỡng đc .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *