21 thoughts on “Gặp lại chị Hồng sinh non, sức khỏe cháu bé bất thường nhưng gia đình không có tiền đưa đi viện”

 1. HELLO
  CÔ CHÚC
  CHÂU DAI DUONG
  DÔNG HÀNH CÙNG
  DOC DUONG GIÓ BUI
  CÔ CHÚC 2 KÊNH GÅNG BÓ BÊN NHAU VUI VË
  AUGUST -13 -2019 -TUESDAY
  2 : 03 – PM -MICHIGAN
  💖🗽🎥🏃🏃💖
  🙏🙏🙏💖🏃🏃👍👍👍😃😃🇺🇸

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *