11 thoughts on “giống chanh dây đài loan-Đại Lý DUY CẨN 0987999836…

  1. Trồng theo quy trình của anh thì bao nhiêu ngày sau trồng chanh sẽ ra hoa, vào sau đó bao nhiêu ngày là được thu hoach? Em biết để tính thời điểm xuống giống anh ạ.

  2. hôm vừa rồi đi ngang phải để ý mấy chục cây số mới tìm thấy đại lý của chú. chú ơi mình trồng xen cây cà có ổn không chú. cháu đang dự định mùa mưa tới trồng luôn. cháu ở krông nô chú ạ.

  3. hôm vừa rồi đi ngang phải để ý mấy chục cây số mới tìm thấy đại lý của chú. chú ơi mình trồng xen cây cà có ổn không chú. cháu đang dự định mùa mưa tới trồng luôn. cháu ở krông nô chú ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *