Hà Nội: Lắp đặt thiết bị thanh toán thẻ tại trường họcVTC1 | Trường học tại Hà Nội sẽ lắp đặt các thiết bị thanh toán thẻ, mã thanh toán QR Code hoặc phần mềm trên điện thoại… để cha mẹ học sinh có thể dễ dàng thanh toán học phí.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *