Hàng ngàn người đến tòa đại sứ Nam Hàn xin visa xuất cảng lao độngHàng ngàn người đến tòa đại sứ Nam Hàn xin visa xuất cảng lao động

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc ghi danh trên www.directvnow.com để xem được 9 đài Việt ngữ chỉ có $20/tháng

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store, Amazon, hoặc Roku

#SBTN #xuatcanglaodongquaNamHan

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

2 thoughts on “Hàng ngàn người đến tòa đại sứ Nam Hàn xin visa xuất cảng lao động”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *