Hành Khúc Đại Lý Vàng – Hoàng Gia Phong – [NEW] KARAOKEHành khúc đại lý Vàng
Made by Julia Yến

● Please “SUBSCRIBE” – “LIKE” – “COMMENT” if you enjoy this video
★ Subscribe:
✦ Hotline ☎: 0901 3616 77 – Julia Yen ✦
Ⓕpage facebook:
📹 Web:
© Bản quyền thuộc về HOANG GIA PHONG TRAINING
© Copyright Hoàng Gia Phong 2017 by HGPACADEMY.COM

Hành Khúc Đại Lý Vàng
Sáng Tác: Nguyễn Thanh Lâm
Thể Hiện: Hoàng Gia Phong
Nhóm bè Cadillac

Đại Lý Vàng, Lãnh Đạo Vàng
Mang trên vai sứ mạng tuyệt vời
Đại Lý Vàng, Lãnh Đạo Vàng
Những tinh hoa Bảo Hiểm Việt Nam

Trên con đường nắng cháy mưa sa
Có bước chân người Đại Lý chúng tôi
Dù đi đến làng quê hay phố xá
Quyết chung tay bảo vệ từng tế bào Việt Nam

Giữa muôn trùng thử thách gian nan,
Luôn vững kiên vượt ghềnh thác cheo leo.
Bằng tri thức, bằng con tim nóng cháy
Đến khắp nơi gửi trao bình an.
Là la lá lá lá la là la……..

Đại Lý Vàng, Lãnh Đạo Vàng
Mang trên vai sứ mạng tuyệt vời.
Đại Lý Vàng, Lãnh Đạo Vàng
Xây tin yêu, gìn giữ tương lai.

Đại Lý Vàng, Lãnh Đạo Vàng
Luôn nâng cao giá trị cuộc đời.
Đại Lý Vàng, Lãnh Đạo Vàng
Những tinh hoa Bảo Hiểm Việt Nam.
Trên con đường nắng cháy mưa sa
Có bước chân người Đại Lý chúng tôi
Dù đi đến làng quê hay phố xá
Quyết chung tay bảo vệ từng tế bào Việt Nam
Giữa muôn trùng thử thách gian nan,
Luôn vững kiên vượt ghềnh thác cheo leo.
Bằng tri thức, bằng con tim nóng cháy
Đến khắp nơi gửi trao bình an.
Là la lá lá lá la là la……..
Trên con đường nắng cháy mưa sa
Có bước chân người Đại Lý chúng tôi
Dù đi đến làng quê hay phố xá
Quyết chung tay bảo vệ từng tế bào Việt Nam

Giữa muôn trùng thử thách gian nan,
Luôn vững kiên vượt ghềnh thác cheo leo.
Bằng tri thức, bằng con tim nóng cháy
Đến khắp nơi gửi trao bình an.
Là la lá lá lá la là la……..

Đại Lý Vàng, Lãnh Đạo Vàng
Mang trên vai sứ mạng tuyệt vời.
Đại Lý Vàng, Lãnh Đạo Vàng
Xây tin yêu, gìn giữ tương lai.

Đại Lý Vàng, Lãnh Đạo Vàng
Luôn nâng cao giá trị cuộc đời.
Đại Lý Vàng, Lãnh Đạo Vàng
Những tinh hoa Bảo Hiểm Việt Nam.
Đại Lý Vàng, Lãnh Đạo Vàng
Mang trên vai sứ mạng tuyệt vời.
Đại Lý Vàng, Lãnh Đạo Vàng
Xây tin yêu, gìn giữ tương lai.

Đại Lý Vàng, Lãnh Đạo Vàng
Luôn nâng cao giá trị cuộc đời.
Đại Lý Vàng, Lãnh Đạo Vàng
Những tinh hoa Bảo Hiểm Việt Nam.
Những tinh hoa Bảo Hiểm Việt Nam.
Những tinh hoa… Bảo Hiểm Việt Nam
#hoanggiaphong #karaokehanhkhucdailyvang #hgptraining #madebyjuliayen

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://nasibbitar.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *