4 thoughts on “Hệ Bạch Huyết là gì?”

  1. Thầy chia sẽ thật chi tiết và đầy đủ. Nghe xong thì thấy cơ thể mình thật vi diệu. Và 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết thật tuyệt. Cảm ơn thầy ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *