Học Python: Xây dựng trang web với Python Flask, Bootstrap 4.3 & MySQL: Login, Register và DashboardSubscribe: | Source: | Group Facebook:
React Native: | Python:
Ruby: | Basics:
SQL: | Machine Learning:

Xây dựng trang web với Python Flask, Bootstrap 4.3 và MySQL: Login, Register và Dashboard
Hướng dẫn xây dựng trang web login, register và dashboard với Python Flask, Bootstrap 4.3 và MySQL step by step cùng với Trần Đức Lợi (youtube.com/tranducloi).
Các bạn sẽ được hướng dẫn cùng code từng dòng code với Trần Đức Lợi, qua đó xây dựng trang web từ số 0 thành trang web hoàn chỉnh.
Các phần tiếp theo sẽ còn được cập nhật tiếp trên kênh này.
Hãy Subscribe để theo dõi nhiều videos thú vị nhé.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *