Hôm nay mình ăn nhà hàng Cơm Hến nổi tiếng ở HuếAPPAREL HERE:

My ASMR CHANNEL LINK HERE:

MY YOUTUBE CHANNEL: QUANG TRAN

Follow me on INSTAGRAM

Support me on FACEBOOK

Follow me on SNAPCHAT: qtquang

INQUIRES: qtran789@hotmail.com

My PO Box:
Quang Tran
PO Box 70016 LONDONDERRY
EDMONTON AB
T5C3R6

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

43 Comments

 1. QT-Vietnam 12/09/2019
 2. Tai To vlog 12/09/2019
 3. Phong Tạ 12/09/2019
 4. Toan Nguyen 12/09/2019
 5. Lon Ly 12/09/2019
 6. Brian Mayfield 12/09/2019
 7. Brian Mayfield 12/09/2019
 8. Huu84 - Music Vibes 12/09/2019
 9. John and Malie 12/09/2019
 10. KOD TESTIMONIES/TRUCKING/RAP FREESTYLE 12/09/2019
 11. Oanh Vu 12/09/2019
 12. Kít Ngu 12/09/2019
 13. Lê Hiếu 12/09/2019
 14. MaiKhoi - Mylife Cuộc sống Bỉ 12/09/2019
 15. Jayz 12/09/2019
 16. AnimeTV 12/09/2019
 17. Quan Trung 12/09/2019
 18. Fan Mri a oya wa 12/09/2019
 19. Lâm Gia Huy 12/09/2019
 20. Quyền Hoàng 12/09/2019
 21. tuấn anh nguyễn 12/09/2019
 22. Ngan Ly 12/09/2019
 23. Văn Quyền Lê 12/09/2019
 24. Viết Thắng Hồ 12/09/2019
 25. Anh Ngọc 12/09/2019
 26. FoodIsLife 12/09/2019
 27. nick alex 12/09/2019
 28. Garena Liên Quân Mobile 12/09/2019
 29. nayr 12/09/2019
 30. Quyen Nguyen 12/09/2019
 31. Victor Van 12/09/2019
 32. kuroberi duhi 12/09/2019
 33. Victoria Nguyen 12/09/2019
 34. Eli Girnet 12/09/2019
 35. s5zi9;e 12/09/2019
 36. Sao_ Cheech_79 12/09/2019
 37. CRUSH 12/09/2019
 38. Quốc Thái 12/09/2019
 39. Hiệp Nguyễn Minh 12/09/2019
 40. Hảo Trần Minh 12/09/2019
 41. Mô Na Li Vàng 12/09/2019
 42. Khoa Nguyễn 12/09/2019
 43. Quan Trung 12/09/2019

Join The Discussion