33 thoughts on “Hồng Vân Khám Phá Núi Phú Sĩ – Khám Phá Nhật Bản Cùng Nghệ Sĩ Phần 1 | Hồng Vân Vlog

  1. ÔY… GIOI ƠI 🌟🌟🌟🌟🌟
    mấy đứa muốn kết thông gia ..con mung wa VÀNG ƠI…Chắc là con chết mất…👍❤❤❤🤩🤩🤩😍😍😍😍😍

  2. Chị Hồng Vân kỳ quá, kêu chị Hồng Đào nói cảm xúc như thế nào, chị Đào chưa kịp nói thì chị Vân quay camera qua chỗ khác rồi, giời ôi 😀

  3. Con sui gia đời đầu, con sắp làm sui gia. Bắp Nhật mới chả bắp Mỹ. Những con người thú dị nhất thế gian =))))))

  4. Đẹp quá, vui quá cô Vân ơi, nhờ cô quay mà con được coi, thanks cô đã quay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *