30 thoughts on “Hướng dẫn phép tính con trai con gái”

  1. Mình tính tuổi mẹ theo âm lịch hay dương lịch thế a vậy mình co tính thêm tuổi đẻ mình ko chẵn hạng 29 tính thêm tuổi đẻ là 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *