40 thoughts on “I Am Sam – BÀI HỌC VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH”

  1. Kể cả những người bị thiểu năng đều là những con người, vì ai cũng có khả năng để làm bất cứ điều gì nếu họ kiên trì và cố gắng làm điều đó đến cùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *