40 thoughts on “I Am Sam – BÀI HỌC VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH”

  1. Có ai giống tôi không. Không giám xem bộ fim này . Ngay cả khi xem cái review này cũng có thể khóc. Và pải dừng video vào phút thứ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *