2 thoughts on “Kệ trữ hàng Stanley, Dewalt của một đại lý chính hãng gồm những gì. Anh em xem cho biết.”

  1. A đạm ơi lấy cử khoan gỗ chéo bắt vít đi, thấy bên nước ngoài họ xài nhiều Việt Nam mình ít thấy ai bán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *