3 thoughts on “Kẹo xuyên phá của đại lý zalo 0348 055 604”

  1. Theo quan điểm riêng mình thì kẹo xp copy theo đầu đạn tt đầu đạn ngậm vào cắt tút nên phải làm nhỏ hơn vành .nhưng dùng xả hơi lại khác.3 vành thì bỏ bớt một vành thay vào đó là mình làm loe đuôi viên kẹo tớ như vành xe OK hơn nhiều. Vì đuôi viên kẹo bé hơn vành xe bị lùa hởi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *