Nhạc Phật Giáo – DÂNG Y CÀ SA (có lời bài hát) – (ST: Vũ Ngọc Toản) – Kim Linh– Bài hát nhạc Phật Giáo : DÂNG Y CÀ SA
– Sáng tác : Vũ Ngọc Toản
– Trình bày : Kim Linh

*Lời bài hát :
Cà Sa oai đức chi bằng
Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa Môn
Noi gương từ phụ Thế Tôn
Hoằng khai giáo pháp, tám muôn bốn ngàn.

Ngày nay thiện tín các hàng
Cà Sa đại lễ nghiêm trang cúng dường
Dâng y với tấm lòng thành
Ba vòng nhiễu Phật đồng thanh nguyện cầu

Chư tăng hoan hỷ nạp thâu
Căn lành hạt giống, đạo mầu tương lai
Cầu mau thoát khỏi họa tai
Tu hành tinh tấn không nài gian lao
Mong cầu Phật Pháp bền lâu
Thấm nhuần trăm họ, Năm Châu thạnh hành
Cầu cho cả thảy chúng sanh
Hồi đầu hướng thiện tâm thành quy y

Noi theo hạnh đức từ bi
Tu hành xả kỷ hướng về lợi tha
Tự thân đắp mặc Cà Sa
Tham sân đoạn dứt Bồ Đề đến nơi
Bạch Đại Đức từ bi minh chứng
Cà Sa này dâng cúng Tăng Ni
Xin Ngài nhận lãnh phước ban
Cho con tấn đạo bình an đời đời

Nam mô chứng minh Sư Bồ Tát!
Nam mô chứng minh Sư Bồ Tát!

* Fanpage Kim Linh :
* Facebook cá nhân :

– Tự Học Hát Tiếng Phạn :
– Kinh Chú Đại Bi (Có Chữ) :
– Đại Bi Tâm Chú :
– Ơn Thầy Cứu Khổ Đời Con :
– Cõi Tạm Thôi Mà :
– Khúc Nhân Sinh :
– Album Tu Không Phải Vì Ta:

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://nasibbitar.net/category/suc-khoe/

4 thoughts on “Nhạc Phật Giáo – DÂNG Y CÀ SA (có lời bài hát) – (ST: Vũ Ngọc Toản) – Kim Linh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *