Phẫu thuật nội soi tán sỏi niệu quản đoạn cao bằng Laser P1Áp dụng phẫu thuật nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quản đoạn hông lưng bằng Laser.
Chúng tôi đặt máy soi qua niệu đạo vào bàng quang, lên niệu quản để tiếp cận sỏi . Sử dụng Basket giữ sỏi cố định. Dùng Laser tán viên sỏi thành nhiều mảnh nhỏ. Lấy các mảnh sỏi nhỏ ra bàng quang. Đây là phẫu thuật ít xâm lấn, an toàn và hiệu quả.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://nasibbitar.net/category/suc-khoe/

2 thoughts on “Phẫu thuật nội soi tán sỏi niệu quản đoạn cao bằng Laser P1”

  1. Áp dụng phẫu thuật nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quản đoạn hông lưng bằng Laser.

    Chúng tôi đặt máy soi qua niệu đạo vào bàng quang, lên niệu quản để tiếp cận sỏi . Sử dụng Basket giữ sỏi cố định. Dùng Laser tán viên sỏi thành nhiều mảnh nhỏ. Lấy các mảnh sỏi nhỏ ra bàng quang. Đây là phẫu thuật ít xâm lấn, an toàn và hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *