Phục hồi Sức Khỏe – Phục hồi Chức Năng – Vật lý Trị Liệu là gì ? Bạn thực sự cần cái nào !Sức khỏe & cuộc sống là tài sản quý giá nhất của chúng ta – Hãy luôn luôn giữ gìn. Phục hồi sức khỏe cần cho tất cả mọi người, đặc biệt người làm việc với trí lực và thể lực với cường độ cao. Phục hồi chức năng cần cho người bệnh hay tổn thương chức năng hệ cơ quan. Vật lý trị liệu là một trong các công cụ điều trị về thể chất cho 2 mục đích trên. Hãy xem chi tiết xem chúng khác nhau căn bản thế nào và bạn đang thực sự cần phương pháp điều trị nào cho phù hợp.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://nasibbitar.net/category/suc-khoe/

Be the first to reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *