13 thoughts on “Phượt Núi Nejang ( 내장산) Điểm Du Lịch Mùa Thu Đẹp Thứ Hai Hàn Quốc Sau Đảo NaMi”

  1. Đất nước hàn quốc 🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷đây ư?
    Mình cứ ngỡ như là việt nam 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *