Quản trị dịch vụ DL và lữ hành – CTUThông tin chung
– Mã ngành: 7810103

– Hệ đào tạo: Chính quy

– Thời gian đào tạo: 04 năm

– Danh hiệu: Cử nhân

– Đơn vị quản lý: Bộ môn: Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành – Khoa Kinh tế

Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được xây dựng dựa trên đánh giá nhu cầu đào tạo và điều kiện nguồn lực của cơ sở đào tạo nhằm hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Sau khi hoàn thành chương trình này, sinh viên: có phẩm chất chính trị tư tưởng tốt, hiểu biết về pháp luật và các luật về hoạt động kinh tế, có kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội và có khả năng quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động tại các đơn vị kinh doanh thuộc lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành cũng như tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
– Chuyên viên tại các Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch: sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các trung tâm trên phụ trách các hoạt động liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư thương mại du lịch cho địa phương nói chung và các đơn vị kinh tế trong lĩnh vực đầu tư và thương mại du lịch nói riêng.

– Nhân viên, giám sát, quản lý tại các bộ phận trong các đơn vị kinh doanh lưu trú, nhà hàng, lữ hành, và giải trí.

– Nghiên cứu viên, giảng viên tại các cơ sở nghiên cứu, viện trường có hoạt động nghiên cứu và đào tạo liên quan đến lĩnh vực dịch vụ du lịch.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
– Có năng lực cập nhật kiến thức chuyên ngành và tham gia thực hiện các dự án nghiên cứu về lĩnh vực dịch vụ du lịch.

– Đáp ứng các yêu cầu dự tuyển và học tập ở bậc sau đại học ngành quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, và quản trị dịch vụ du lịch trong nước và ngoài nước.

source: https://nasibbitar.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://nasibbitar.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *