19 thoughts on “Rau mương trị hp dạ dày”

  1. Em nghe nói bài thuốc trị đau dạ dày bằng cây cỏ lào , cây cộng sản lấy rễ cây nấu nước uống sẽ trị hết bệnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *