4 thoughts on “Review Điểm Câu Mới Giữa Lòng Sài Gòn”

  1. Sao e thấy view càng ngày càng tuột vậy hazzz chúc mấy ông anh sớm lấy đc nick vàng nha cố gắng lên
    Huy idoL ❤️😎😎😎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *